Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

Веб-сторінки ліквідованих РДА

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ОХТИРСЬКОМУ РАЙОНІ

Дане питання розглядалось на засіданні Громадської ради при Охтирській райдержадміністрації

"На сьогоднішній день оптимізація мережі лікувальних закладів Охтирського району  підвищить рівень надання медичної допомоги населенню, зменшить витрати на утримання мережі закладів, дасть можливість дооснастити лікувальні заклади згідно до потреб чинного законодавства та дозволить забезпечувати населення району кваліфікованою та якісною первинною медичною допомогою." - під час засідання зазначила начальник відділу охорони здоров'я райдержадміністрації Юлія СИЗОНЕНКО.  

Сучасною законодавчою базою визначено, що первинна медична допомога (далі - ПМД)— медична допомога, що надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики – сімейним лікарем і передбачає надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Впровадження надання ПМД на засадах сімейної медицини в Україні триває вже понад півтора десятиріччя. Відбувається дооснащення медичних закладів обладнанням та автотранспортом, а також навчання сімейних лікарів. Підставою для проведення модернізації мережі закладів охорони здоров’я, що надають ПМД є нинішній стан справ у сфері - це низька якість медичних послуг та нерівний доступ до медичних послуг.

Завданнями оптимізації мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу є:

– проведення чіткого розмежування первинної та вторинної медичної допомоги;

– створення Центрів первинної медико-санітарної допомоги з мережею лікувально-профілактичних підрозділів;

– розділення функцій швидкої та невідкладної медичної допомоги і часткова передача невідкладної допомоги як функції на первинний рівень (з 8:00 до 20:00);

– створення умов для збереження і розвитку кадрового і матеріального потенціалу закладів охорони здоров'я;

– поліпшення системи моніторингу і контролю за результатами діяльності ПМД з боку місцевих органів влади, у веденні яких вони знаходяться;

– підвищення якості надання медичної допомоги і ефективності використання бюджетних асигнувань на охорону здоров'я за рахунок економії бюджетних коштів, внаслідок усунення дублювання медичної допомоги.

Бурхливе обговорення викликало питання виплати індексації заробітної плати медичним працівникам та кадрове забезпечення медперсоналом усіх населенних пунктів району. 

Під час засідання члени Громадської ради опрацювали та винесли рішення з питань, що були визначені в порядку денному.