Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

Веб-сторінки ліквідованих РДА

ВЧИНЕННЯ ДІЙ ЧИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ РЕАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ -ТЯГНУТЬ ЗА СОБОЮ НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ ВІД ДВОХСОТ ДО ЧОТИРЬОХСОТ НЕОПОДАТКОВУВАНИХ МІНІМУМІВ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН

Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів у державних службовців та врегулювання у разі його виникнення йшлося під час апаратної наради при голові райдержадміністрації, яку провела перший заступник Наталія Окрайченко

Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату Охтирської районної державної адміністрації Микола Покровський наголосив, що Закон України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 № 1700-VІІ детально регламентує питання, пов’язані з конфліктом інтересів на публічній службі та його врегулюванням. Закон розрізняє два види конфлікту інтересів: 

потенційний та реальний, а також вводить нове поняття: «приват­ний інтерес». Також він зауважив, що норми Закону № 1700 щодо запобігання та врегулювання кон­флікту інтересів поширюються на осіб, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої статті З цього Закону, тобто на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуван­ня та на прирівняних до них осіб.

         Якщо виникненню потенційного або реального конфлікту інтересів запобігти не вдалося, першочерговим кроком осо­би має бути інформування про цей факт не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї відповідного конфлікту інтересів. Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів є адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, передбаченим частиною першою статті 172-7 «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Кодексу України про адміністративні правопорушення, за яке передбачена відповідальність у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн.).     

         «Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 21.03.2018 № 179-ОД «Про заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави» затверджено заходи, що зобов’язують нас: - не допускати виникнення конфлікту інтересів та усувати обставини, що можуть призвести до його виникнення, а в разі його виникнення, повідомляти в порядку та у строки, визначені чинним антикорупційним законодавством України; - обов’язково повідомляти про близьких осіб, які працюють в одному органі та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні; - належним чином попереджати осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державної служби, про встановленні законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби; - забезпечити функціонування цілодобової телефонної гарячої лінії «Стоп-корупція», електронної пошти, інших засобів зв’язку з громадськістю для отримання інформації про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб; - забезпечити прозорість, доброчесність і об'єктивність при прийнятті управлінських рішень щодо розподілу, використання фінансових, матеріальних ресурсів, надання чи отримання документів дозвільного характеру, адміністративних послуг, проведення конкурсних або тендерних процедур, регуляторної політики, кадрових питань тощо»,-додав М.Покровський.