Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

Веб-сторінки ліквідованих РДА

ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА КОНТРОЛЮ АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ У 2019 РОЦІ ЙШЛОСЯ ПІД ЧАС АПАРАТНОЇ НАРАДИ

Звітувала про роботу відділу під час апаратної наради при голові райдержадміністрації начальник відділу Алла Семененко

За її словами відділ документообігу та контролю апарату райдержадміністрації свою діяльність провадить за річними та квартальними планами роботи. Основні напрямки роботи відділу заслуховувались на засіданнях колегії райдержадміністрації. За результатами розгляду питань приймалися розпорядчі документи та протокольні доручення.

Належним чином налагоджена робота з документами для службового ко­ристування. Забезпечено безперебійну роботу системи документообігу FossDock, та прийнято до виконання 1086 документів. Забезпечено контроль за виконанням 1328 документів, у тому числі: 1018 листів, 16 протоколів, 41 протокольних доручень, 182 розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації, 4 доручень голови Сумської обласної державної адміністрації, 67 розпорядчих документів голови Охтирської районної державної адмі­ністрації. На їх виконання зареєстровано 2889 документів з інформаційно-аналітичним наповненням. Взято на контроль 60 розпорядчих документів голови Сумської об­ласної державної адміністрації та 67- голови Охтирської районної державної адміністрації. Роботу відділу на предмет роботи зі зверненнями громадян було перевірено відділом роботи зі зверненнями громадян апарату Сумської облас­ної державної адміністрації у лютому та липні 2019 року. За результатами пере­вірки та відповідно до Методики оцінювання рівня організації роботи з доку­ментами та зверненнями громадян в органах виконавчої влади та органах міс­цевого самоврядування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630, організація роботи з документами та зверненнями грома­дян в Охтирської районної державної адміністрації за відповідні періоди 2019 року оцінюється як така, що відповідає вимогам.