Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

Веб-сторінки ліквідованих РДА

ЩОДО ВЕДЕННЯ ОСОБОВИХ СПРАВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ ЗА КОНТРАКТОМ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА ПЕРІОД ДІЇ КАРАНТИНУ

Вимоги щодо ведення та зберiгання особових справ державних службовців (далі – особова справа), а також перелік документів, з яких формуються особові справи визначаються Порядком ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2016 № 64, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.04.2016 за № 567/28697

Пунктом 4 розділу ІІІ Порядку передбачено, що після звільнення державного службовця з державної служби його особова справа залишається у службі управління персоналом і передається до архіву в порядку, визначеному відповідною інструкцією з діловодства.

У графі 5 журналу обліку особових справ державних службовців зазначаються дата та підстава звільнення. Відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Порядку у разі призначення особи на посаду державної служби в державний орган, в якому вона працювала раніше на посаді державної служби, рекомендується використовувати сформовану раніше особову справу, до якої долучається оновлена особова картка державного службовця. Відтак, зазначена норма поширюється і на осіб, що працювали за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину та після звільнення були призначені на посаду державної служби за результатами конкурсу у тому ж державному органі. Звертаємо увагу, у зв’язку з набранням чинності наказу Національного агентства України з питань державної служби «Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця» від 10.03.2021 № 44-21, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 березня 2021 року за № 395/36017, з 06.04.2021 року діє нова форма Особової картки державного службовця.