Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

Веб-сторінки ліквідованих РДА

Дорадчі органи при Охтирській районній державній адміністрації

 

Комісія з питань погашення податкового боргу

Районна постійнодіюча комісія з питань розгляду звернень громадян

Комісії з питань захисту прав дитини Охтирської районної державної адміністрації

Тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Комісія з моніторингу здійснення інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі району

Рада з питань залучення інвестицій

Комісія з питань неплатоспроможності, банкрутства та санації

Конкурсна комісія на право укладення договору оренди спільної власності територіальних громад району

Робоча група по легалізації тіньової зайнятості та заробітної  плати

Оперативна робоча група для здійснення контролю за раціональним використанням бюджетних коштів при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

Конкурсна  комісія з питань визначення суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які підлягають продажу

Постійнодіюча професійна комісії з питань створення  фермерських господарств на території Охтирського району  Сумської області.

Комісія по вирішенню питань, що виникають у процесі  використання майна співвласників - колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств

Робоча групи з підготовки та подання звітів про рух грошових коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств, які зареєстровані на території району, як платники податку на додану вартість

Конкурсна комісія з визначення переліку підприємств агропромислового комплексу Охтирського району для здійснення фінансової підтримки через механізм здешевлення короткострокових кредитів

Комісія щодо виплати компенсації за рахунок бюджетнихкоштів суб'єктам господарювання, які займаються садівництвом

Районна комісія з питань визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

Координаційна рада з питань безпеки руху

Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно –транспортної  інфраструктури

Районна конкурсна комісія по проведенню, конкурсу на «Кращий в'їзний знак до населеного пункту»

Районна комісія у справах увічнення  пам’яті жертв війни та політичних репресій

Районна постійна комісії з питань реструктуризації заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги

Комісія по проведенню безоплатного капітального ремонту  житла інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів загиблих сімей військовослужбовців та прирівняних до них осіб

Робоча група з питань організації підготовки документів для  реалізації проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги в Україні» 

Комісія по відбору кандидатів на отримання довгострокових кредитів по цільовій програмі «Власний дім»

Комісія по відбору кандидатів на  отримання довгострокових кредитів по цільовій програмі індивідуального житлового будівництва «Власний дім»               

Районна конкурсна комісіяз проведення щорічногообласногоогляду конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою та санітарного стану» та щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку

Районна комісія з питаньподальшого використання  споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

Комісія з проведення технічної  інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)

Комісія з питань поводження з безхозяйними відходами

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

Евакуаційна комісія

Координаційна рада з вирішення питань осіб з  обмеженими фізичними можливостями

Комісія по контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини

Районна рада з питань безпечної життєдіяльності населення

Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби 

Комісія з розподілу путівок для дітей, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи

Комісія по перевірці знань з питань охорони праці посадових осіб  та спеціалістів підприємств, організацій та установ

Районний комітету огляду-конкурсу з охорони праці

Рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ- інфекції/СНІДу

Координаційна рада по соціальному захисту і профілактиці правопорушень серед дітей

Координаційна рада по розробці та впровадженню програми «Репродуктивне здоров'я нації до 2015 року в районі»

Комісія для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни

Комісія з прийняття завершених будівельних робіт по капітальному ремонту приміщень  та соціального захисту населення районної державної адміністрації

Комісія районної державної адміністрації зі сприяння  додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації в районі 

Комісія з питань надання громадянам матеріальної допомоги за рахунок місцевого бюджету

Комісія з питань надання особам з обмеженими фізичними можливостями пільг на отримання послуг із доступу до мережі Інтернет

Надзвичайно протиепідемічна комісія

Комісія з питань прийняття рішень щодо призначення  громадянам  субсидій і державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям за рахунок державного бюджету та  включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на  пільги інформації  про пільговика за фактичним місцем проживання

Міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення

Постійнодіюча експертна комісія архівного підрозділу районної державної адміністрації

Комісія по списанню матеріальних цінностей з балансу Охтирської районної  державної  адміністрації

Комісія з питань контролю за дотриманням та впровадженням української мови в районі

Координаційна раду з питань взаємодії з громадськими організаціями учасників бойових дій на території інших держав

Громадська рада при Охтирській районній державній адміністрації 

Районна робоча група з вивчення ефективності використання об’єктів спільної власності територіальних громад Охтирського району;

Конкурсна комісія на право укладення договору оренду майна спільної власності територіальних громад району;

Конкурсна комісія з питань визначення суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які підлягають продажу;

Конкурсна комісія з добору земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які виставляються для продажу на аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого продажу;

Спільна робоча група з вивчення резервів наповнення та ефективності використання коштів місцевих бюджетів району;

Міжвідомча координаційна робоча група з вивчення питання розвитку галузей економіки, контролю за якістю продукції, товарів, робіт і послуг та ціновою ситуацією на споживчому ринку району.

Рада по культурному будівництву при відділі культури і туризму районної державної адміністрації