Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

ПРО ЦЕНТР

З 01.07.2012 року розпорядженням голови Охтирської районної державної адміністрації створений та діє Центр з надання адміністративних послуг.

В Центрі адміністративних послуг громадяни, підприємці та суб’єкти господарювання можуть в зручний для нього час прийти здійснити реєстраційні процедури та оформити документи дозвільного характеру, отримати всю необхідну інформацію, заповнити та здати відповідні документи, скарги та пропозиції, одержати на них належні відповіді.

Основними принципами в роботі з відвідувачами в Центрі є ввічливе ставлення до кожного відвідувача, розуміння проблем з якими звертається до нього відвідувачі, прагнення максимально швидко знайти їх рішення.

В Центрі адміністративних послуг прийом заявників здійснюють:

• з питань надання адміністративних послуг - представники адміністративних органів (за графіком) та спеціалісти Центру адміністративних послуг

• з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - державні реєстратори

• з питань видачі документів дозвільного характеру – представники дозвільних органів (за графіком) та державні адміністратори

 

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) – робочий орган до якого можна звернутися за отриманням і через який можна отримати адміністративні послуги за принципом "єдиного вікна".

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень адміністративним органом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів, актів, сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо).     

Одержувачі адміністративних послуг – юридичні особи, в тому числі іноземні, фізичні особи – підприємці, громадяни, особи без громадянства, іноземні громадяни, які звертаються особисто або через довірених представників за отриманням адміністративної послуги та/або отриманням інформаційно-консультаційної підтримки щодо надання адміністративних послуг.

Вхідний пакет документів - комплект документів, сформований відповідно до чинного законодавства, що подає одержувач для отримання адміністративної послуги

Результат послуги – документ або комплект документів, оформлений і сформований відповідно до чинного законодавства, що видається одержувачу після надання адміністративної послуги.

 

Складовою частиною Центрів надання адміністративних послуг Охтирської районної державної адміністрації є дозвільний  центр, утворені  відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,  який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

 

Основні принципи роботи:

•    Орієнтація на суб'єкта звернення.

•    Відкритість, прозорість та зрозумілість процедур.

•    Запобігання корупційних дій, ліквідація посередницьких послуг.

•    Забезпечення вільного доступу суб'єктів звернення до інформації про стан розгляду звернень.

•    Оперативність у вирішенні питань.

•    Забезпечення рівності прав всіх суб'єктів звернення.

 

Основними завданнями центрів є:

1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.

3. Видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг.

5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.

 

В Охтирському районі через поштові відділення було відкрито пункти надання адміністративних послуг, для створення доступних та зручних умов для надання адміністративних послуг у сільській місцевості через пошту.

Головною метою цього проекту є отримання всього спектра послуг без виїзду до районного центру, зменшення черг, що дозволяє економити особистий час та фінанси. При цьому перелік послуг визначається, виходячи зі специфіки населеного пункту, потреб та побажань людей.

Отже, на базі поштових відділень створені центри, які за принципом «єдиного вікна» надаватимуть населенню адміністративні та соціальні послуги. Спеціалісти центрів послуг при відділеннях поштового зв’язку надаватимуть консультації громадянам щодо оформлення заяв, формуватиме пакет документів та надсилатиме його до центрів надання адміністративних послуг або до суб’єктів надання адміністративних послу. Після того у відділенні, з якого був надісланий запит, заявник отримує необхідні документи – довідки, посвячення тощо. Послугу можна буде отримати навіть вдома. Для цього листоноша прийде до громадянина додому, заповнить всі необхідні документи. Вони будуть відправлені до центру. Після цього документ листоноша принесе громадянину додому.