Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

УРЯД ВИЗНАЧИВ ПЕРЕЛІК АДМІНПОСЛУГ, ЯКІ МОЖНА ОТРИМАТИ В ЦЕНТРАХ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 16 травня 2014 року №523-р затвердив перелік адміністративних послуг територіальних органів центральних органів виконавчої влади, які будуть обов’язково надаватися через створені центри надання адміністративних послуг по всій Україні.

Зазначений перелік містить 52 адміністративних послуг, суб’єктами надання яких є територіальні органи Державної міграційної служби, Держземагентства, Держархбудінспекції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Укрдержреєстру, Держсанепідслужби, Держгірпромнагляду, що будуть надаватися через Центри надання адміністративних послуг.

Також перелік містить пункт, пов'язаний з наданням адміністративних послуг (видачею документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності) через дозвільні центри, які утворені згідно з Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (пункт 52 переліку), оскільки дозвільні центри є частинами центрів надання адміністративних послуг.

Розпорядження КМУ від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Охтирської

районної державної адміністрації

04.07.2014 №__213-ОД_

 

Перелік адміністративних  послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Охтирської  районної державної адміністрації

 

№ п/п

Назва адміністративної послуги

1

Створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

2

Видача розпорядження про влаштування дітей до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

3

Видача розпорядження про виведення зі складу прийомних сімей, дитячого будинку сімейного типу прийомних дітей, дітей -вихованців, позбавлених батьківського піклування.

4

Встановлення опіки, піклування

5

Видачі висновку про доцільність усиновлення

6

Видача висновку про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських прав

7

Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна право власності на яке або право користування яким мають діти

8

Надання статусу дитини – сироти або дитини позбавленої батьківського піклування

9

Зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування та звільнення від здійснення повноважень опікуна (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною

10

Призначення днів та годин спілкування  з дитиною одного з батьків, який проживає окремо від дитини.

11

Висновок про доцільність поновлення в батьківських правах

12

Постановка на облік громадян як потенційних прийомних батьків/ батьків-вихователів

13

Видача посвідчення батькам та дитині з багатодітної сім’ї (продовження терміну дії посвідчень)

14

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

15

Надання паспорта прив’язки  тимчасової споруди торгівельного побутового чи іншого призначення

16

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

17

Проведення експертизи (обстеження ) протипожежного стану підприємств, об'єкта, приміщень.

18

Розпорядження про припинення дії договору оренди не розподілених (не витребуваних) земельних часток (паїв).

19

Про надання дозволу на виділення земельної ділянки (паю) в натурі (на місцевості) (розпорядження)

20

Дозвіл на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки (розпорядження)

21

Дозвіл на затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки (розпорядження)

22

Внесення змін в розпорядження голови Охтирської районної державної адміністрації (розпорядження)

23

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

24

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

25

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

26

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

27

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

28

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

29

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

30

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням

31

Державна реєстрація: 
права власності на нерухоме майно 
інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

32

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

33

Реєстрація громадського об’єднання

34

 Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

35

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

36

Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

37

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

38

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

39

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

40

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

41

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

42

Оформлення та видача проїзного документа дитини

43

Оформлення та видача паспорта громадянина України

44

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

45

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

46

Реєстрація місця проживання особи

47

Зняття з реєстрації місця проживання особи

48

Реєстрація місця перебування особи

49

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

50

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

51

Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично -дорожній мережі загального користування

52

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

53

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

54

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

55

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

56

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

57

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

58

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

59

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

обмеження у використанні земель

земельну ділянку

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

60

 Видача довідки про: 
1) наявність та розмір земельної частки (паю) 
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

61

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

62

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

63

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

64

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

65

Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності