Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

АЛЛА СЕМЕНЕНКО: ПРОВЕДЕНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ГОЛІВ ОБЛАСНОЇ ТА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНИХ АД-МІНІСТРАЦІЙ ТА СТАНУ РОБОТИ З РЕАГУВАННЯ НА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН, ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ВИЗНАЧИТИ ПОКАЗНИКИ ВИКО-НАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ЦІЛОМУ

Про  стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених розпорядженнями та дорученнями голів Сумської обласної та Охтирської районної державних адміністрацій та роботи зі зверненнями громадян в Охтирській районній державній адміністрації за підсумками січня-серпня 2020 року йшлося під час апаратної наради при голові райдержадміністрації

За словами завідувача сектору контролю та звернень громадян апарату райдержадміністрації Алли Семененко до райдержадміністрації на виконання надійшло 102 розпорядження голови облдержадміністрації. 

На їх виконання видано 34 власних розпорядчих документи (це становить 33% від поставлених завдань). 32 документи потребує періодичного інформування (це становить 31% від загального надходження розпорядчих документів).

Протягом січня-серпня 2020 року на контролі перебувало 144 розпорядчих документи голови облдержадміністрації. По їх виконанню підготовлено та направлено до відповідальних виконавців 259 інформацій. Головою райдержадміністрації видано 122  розпорядження з основної діяльності, 3 розпорядження – з АГП та 3  доручення. В цілому, контроль покладено за виконанням 62 нормативно-правових актів голови райдержадміністрації,  що становить   від виданих   48,4%, інформування передбачає 31 нормативно-розпорядчий документ, або 24,2%.

Всього протягом звітного періоду перебувало на контролі 102 розпорядчих документів голови Охтирської  районної державних адміністрацій, по яким надано 159 узагальнюючих інформацій на ім'я голови райдержадміністрації.

За звітний період виконано та за окремими дорученнями знято з контролю 28 розпорядчих документів голови облдержадміністрації та 29 - голови Охтирської районної державної адміністрації. Втратили чинність 37 розпоряджень голови  райдержадміністрації  з основної діяльності.

За звітний період від жителів Охтирського району та інших регіонів України, у тому числі через органи влади вищого рівня, до Охтирської районної державної адміністрації надійшло 152 звернення, позитивно вирішено 90 питань (59%).

У зверненнях порушувались питання різноманітного характеру, але найчастіше громадяни звертаються з питань аграрної політики, соціального захисту населення (субсидії). За результатами розгляду звернень, що надходили до керівництва райдержадміністрації, слід відзначити, що вони розглядалися своєчасно, без порушень строків, установлених законодавством. Не допускалося надання неоднозначних, необґрунтованих, неповних відповідей на звернення громадян. Середній термін розгляду звернень, на які надано роз’яснення та які не потребували додаткового вивчення – 6 днів.

З метою посилення виконавської дисципліни та відповідно до плану роботи сектором контролю та звернень громадян апарату райдержадміністрації  проведені перевірки у : -  виконавчому комітеті Чернеччинської сільської ради (березень);  - відділі фінансів Охтирської районної державної адміністрації (квітень); - відділі житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Охтирської  районної державної адміністрації (планова - травень, по усуненню недоліків - липень); - виконавчому комітеті Довжицької сільської ради (травень); - архівному відділі Охтирської районної державної адміністрації (червень); - управлінні соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації (серпень).

«У структурних підрозділах Охтирської районної державної адміністрації, ще залишаються резерви для вдосконалення роботи по належній організації виконання на місцях вимог розпорядчих документів і втілення передбаченими ними завдань у конкретні справи. Необхідно лише підійти до цього питання здисципліновано і з повним почуттям відповідальності, не ухиляючись від виконання покладених обов’язків», - підбиваючи підсумки, зауважила т.в.о голови Наталія Окрайченко.