Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

ПРО ОТРИМАННЯ СТАТУСУ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

З метою координації дій та налагодження механізму надання практичної допомоги по інформуванню для подальшої реєстрації громадських організацій та благодійних фондів, що займаються волонтерською діяльністю на території Сумської області та розуміючи важливість волонтерського руху для багатьох верств населення, що потребують допомоги, доводимо до вашого відома наступну інформацію.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про волонтерську діяльність» надання юридичній особі статусу волонтерської організації здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності.

Для отримання статусу волонтерської організації юридична особа звертається до Міністерства соціальної політики України з письмовою заявою від імені цієї юридичної особи.

У заяві зазначаються:

- назва юридичної особи, яка бажає отримати статус волонтерської організації;

- її місцезнаходження;

- поштова адреса;

- номери засобів зв’язку, а також, за наявності, адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет, електронної пошти.

До заяви також додаються: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та копія статуту (положення) юридичної особи (завірена в установленому порядку).

Статут (положення) юридичної особи має містити відомості про напрями діяльності (підпункт 2 пункту 1 статті 11 Закону України «Про громадські об’єднання»), що здійснюються шляхом надання волонтерської допомоги – роботи та послуги, що безоплатно виконуються з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, інших вразливих верств населення (пункт 3 статті 1 Закону України «Про волонтерську діяльності») тобто має бути зазначено, що громадська організація повинна поширювати свою діяльність не тільки на членів організації, а й на членів громади.

Рішення про надання юридичній особі статусу волонтерської організації, або про вмотивовану відмову в наданні цього статусу, приймається не пізніше п’яти робочих днів з моменту подачі відповідної заяви і надсилається юридичній особі у письмовій формі.

Юридичній особі, якій в установленому цим Законом порядку не надано статус волонтерської організації, забороняється будь-яке використання слів «волонтерська організація» у своєму найменуванні та діяльності.

 

Нормативна база: Закон України «Про волонтерську діяльність», Закон України «Про громадські об’єднання», Указ Президента України від 02.09.2013 №473/2013 «Про внесення змін до деяких указів Президента України щодо волонтерської діяльності»