Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОХТИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2014 РІК РОЗПОВІЛА ЙОГО НАЧАЛЬНИК ЮЛІЯ СИЗОНЕНКО

 

«Головним завданням у сфері охорони здоров’я є забезпечення населення району належною висококваліфікованою, доступною медичною допомогою, пріоритетність фінансування закладів охорони здоров’я, підвищення ефективності галузі шляхом реформування та модернізації галузі, профілактика та раннє виявлення захворювань», - наголосила посадовець.

Тому основними напрямками роботи галузі у 2014 році було визначено удосконалення надання якісної медичної допомоги населенню району, покращення кадрової ситуації в закладах охорони здоров'я та удосконалення лікувально-діагностичної та покращення матеріально-технічної бази лікувальних закладів.

Станом на 01.02.2015  мережа закладів охорони здоров’я Охтирського району включає 35 установ, у тому числі: 1 селищна та 4 сільські дільничні лікарні, 7 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 23 фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів, централізована бухгалтерія та господарча група відділу охорони здоров’я .

На їх утримання протягом 2014 року використано коштів в сумі  7 839,19 тис. гривень (за 2013 рік – 7 610,27 тис. гривень). Так, по сільських дільничних лікарнях у 2014 році вартість одного ліжко-дня становить 164,55 гривень (2013 рік – 140,00 гривень). Вартість надання медичної допомоги одному хворому сільської дільничної лікарні в середньому по району складає 47,87 гривень (2013 рік - 46,84 гривень), в амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини - 74,24 гривень (2013 рік - 77,99 гривень); у фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктах - 16,01 гривень (2013 рік - 15,89 гривень). 

У минулому році за рахунок місцевого бюджету придбано електрокардіограф для Сонячненської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, компресор до стоматологічної установки для Чупахівської селищної лікарні , для Рибальської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини та Грінченківського фельдшерсько-акушерського пункту придбано холодильники. За рахунок нафтових коштів  протягом 2014 року проведено ремонти у Грінченківському фельдшерсько-акушерському та Карпилівському фельдшерському пунктах. За рахунок ПСП «Ташань» здійснено заміну котла Оленінського фельдшерсько-акушерського пункту на дров’яний з комплектуючими. Для Хухрянської сільської дільничної лікарні за рахунок спонсорської допомоги закуплено шини та холодильник.

Щодо  рейтингових показників роботи лікувально-профілактичних закладів Охтирського району ситуація склалася наступним чином.

За  2014 рік порівняно з 2013 роком в Охтирському районі зменшилися: смертність населення на 1,3  % (з 525 випадків до 518 випадків), захворюваність на туберкульоз органів дихання на 6,7 % (з 15 випадків у 2013 році до 14 випадків у 2014 році), збільшилась захворюваність на злоякісні новоутворення на 50,6 % (з  83  випадків у 2013 році до 125 випадків у 2014 році  у розрахунку на 100 тис. населення), залишається на рівні минулого року показник смертності від туберкульозу - 4 випадки.

"Високе виявлення захворюваності, в першу чергу, пов’язано зі збільшенням кількості медичних оглядів, проведених спільно з лікарями комунального закладу «Охтирська центральна районна лікарня» та лікарями відділу охорони здоров’я Охтирської районної державної адміністрації з метою профілактики захворювань, а також проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності проходження медичного огляду",- наголосила Юлія Сергіївна.