Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

ТИМЧАСОВА ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ, НЕ МАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ УТРИМУВАТИ ДИТИНУ АБО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЇХ НЕВІДОМЕ

За інформацією управління соціального захисту населення Охтирської райдержадміністрації тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подані усі необхідні документи. в розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

Необхідні документи для призначення допомоги

1)           заява;

2)           копію свідоцтва про народження дитини;

3)           довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини;

4)           довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача.

5)           довідки про доходи за попередні шість місяців

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога,

додатково подаються такі документи:

6)            рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків  аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести  місяців,  що  передують  місяцю  звернення;

7)           довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;

8)           повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

Максимальний розмір допомоги

з 01.07.2019

для дітей до 6 років

 

849,50

від 6 до 18 років

 

1059,00

Виплата тимчасової допомоги припиняється у разі:

- встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду;

- виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину;

- досягнення дитиною 18-річного віку;

- виконання в повному обсязі зобов’язань одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;

- влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання;

- скасування або визнання усиновлення недійсним;

- усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);

- відмови від стягнення аліментів;

- добровільного виконання рішення суду особою, зобов'язаною сплачувати аліменти;

- скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів;

- смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;

- смерті одного з батьків, зобов’язаного сплачувати аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим;

- позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав;

- відібрання дитини від одного з батьків, який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав;

- встановлення над дитиною опіки чи піклування.

            Про виникнення зазначених у цьому пункті обставин одержувач зобов’язаний повідомити у десятиденний строк орган  соціального захисту населення.