Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

ДО ВІДОМА ОТРИМУВАЧІВ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації інформує, що відповідно до постанови Уряду від 8 квітня 2020 р. №264 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги» строк виплати державних соціальних допомог, які були призначені раніше, продовжуються на період карантину та на один місяць після дати його відміни та виплачується за повний місяць без звернення отримувача допомоги до органів соціального захисту населення

Даний порядок поширюється на наступні види допомог:  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям; – допомогу на дітей одиноким матерям;

 – допомогу на дітей, над якими встановлено опіку та піклування;

– допомогу на дітей, хворих на на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;

 – щомісячну грошову допомогу особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;

 – тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

 – щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

 – тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Вищезазначеним рішенням Уряду строк звернення за призначенням державної соціальної домоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю, тимчасової соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, продовжено на період карантину та один місяць після дати його відміни.

У разі коли отримувачами державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю пропущено строк перегляду, виплата таких видів допомоги не зупиняється до закінчення строку дії карантину з подальшим проведенням перерахунку розміру виплаченої допомоги на підставі результатів перегляду та заяви отримувачів або їх батьків чи їх законних представників.

Управління соціального захисту населення протягом одного місяця після відміни карантину проводять перерахунок розміру виплаченої тимчасової соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату та державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю на підставі поданої особою або її законним представником заяви та необхідних документів. Якщо за результатами проведеного перерахунку розмір отриманої допомоги був меншим, орган соціального захисту населення проводить доплату у розмірі різниці між перерахованим та виплаченим розміром допомоги. Якщо після проведеного перерахунку не буде підтверджено право на отримання допомоги або її розмір буде меншим ніж виплачений під час карантину, управління соціального захисту населення протягом одного місяця з дати відміни карантину надміру виплачені суми допомоги стягне згідно з дотриманням вимог чинного законодавства у розмірі не більше як 20 відсотків суми виплаченої допомоги. Перерахунок проводиться з першого числа місяця, в якому закінчився строк виплати допомоги, але не раніше ніж з місяця встановлення карантину. Разом з тим, в разі виникнення всіх обставин, які впливають на визначення права та розмір призначених державних соціальних допомог, просимо інформувати управління соціального захисту населення шляхом надсилання письмового звернення поштою, в тому числі електронною або  телефонним зв’язком.