Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

КОРОТКО ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ ЗА СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ 2014 РОКУ

 

Промисловість. На 63494,7 тис.грн.реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) промисловими підприємствами за січень–березень 2014р., що становить 1,3% від всієї реалізованої продукції по Сумській області. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення по м.Охтирка за січень–березень 2014р. складає 2337,2 грн.

 Капітальні інвестиції. На розвиток району у І кварталі 2014р. спрямовано 6715 тис.грн. капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування. З них 99,2% – у нові активи, 0,8% – витрати на поліпшення, вдосконалення, реконструкцію, модернізацію.

За джерелами фінансування освоєно: за рахунок власних коштів підприємств і організацій 5980 тис.грн.,  інших джерел фінансування – 735 тис.грн.

Будівельна діяльність. Протягом січняберезня 2014р. введено в експлуатацію 150 кв.м загальної площі житлових будинків, що  становить 26,8% рівня січняберезня 2013р.

 Сільське господарство. Чисельність поголів’я великої рогатої худоби за січень–квітень 2014р. порівняно з січнем–квітнем 2013р. збільшилася на 9,2%. Знизилося у січні–квітні 2014р. порівняно з січнем–квітнем 2013р. поголів’я свиней з на 0,6%; поголів’я овець – на 18,1%.

Знизилася реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі) у січні–квітні 2014р. порівняно з січнем–квітнем 2013р. на 24,5%;зменшилося виробництво молока на 5,5%. Середній надій молока від однієї корови у січні–квітні 2014р. становив 1233 кг, що на 115 кг (8,5%) менше відповідного періоду минулого року.

Станом на 1 травня 2014р. для утримання худоби у сільськогосподарських підприємствах було в наявності кормів усіх видів 55843 ц корм.од. У розрахунку на 1 умовну голову припадає по 7,3 цкорм.од. проти 9,1 ц корм.од. відповідної дати минулого року.

            23661 га посіяно сільськогосподарських культур по ярому клину станом на 01 травня 2014р.(95,1% до відповідної дати 2013р.)

            Під посів ярих культур (включаючи весняне підживлення озимих, що збереглися) внесено 13995 ц мінеральних добрив (у перерахунку на 100% поживних речовин) на площі 24063 га.

За січеньквітень 2014р. реалізовано зернових та зернобобових культур 24146 т,олійних культур – 6141 т, худоби та птиці (у живій вазі) – 194 т, молока – 2634 т.

Середня цінареалізації за січеньквітень  2014р. склала:

–зернових та зернобобових культур  – 1448,3 грн/т;

– олійних культур3208,3 грн/т;

–худоби та птиці (у живій вазі)12425,3 грн/т ;

– молока  – 3879,4   грн/т.

На 1,4%менше наявність зерна на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою зернових культур станом на 1 травня 2014р. проти 1 травня 2013р. На 12,9% збільшилась наявність насіння соняшнику на підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою олійних культур станом на 1 травня 2014р. проти 1 травня 2013р.

 Транспорт. Підприємствами автотранспорту, перевезено вантажів, з урахуванням перевезень підприємців–фізичних осіб, за січеньквітень 2014р. 7,8тис.т, що на 18,7% менше січня–квітня 2013р. Вантажооборот склав 1516,7 тис.ткм, що на 32,1% менше січня–квітня 2013р.

Послугами пасажирського транспорту з початку року, з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями, скористалося 220,0 тис. пасажирів, що на 8,5% більше січня–квітня 2013р. Пасажирооборот виконано в обсязі 5802,8 тис.пас.км, що більше січня–квітня 2013р. на 20,9%.

 Внутрішня торгівля.

Обсяг оптового товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля за 2013 рік складав 127839,7 тис.грн. що на 72,3% більше у порівнянні з показниками 2012 року. У структурі оптового продажу 127521,3 тис.грн. складали непродовольчі товари, 318,4 тис.грн. продовольчі товари.

 Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за 2013 рікстановив43449,5 тис.грн., що в порівняних цінах на 18,4% менше обсягу 2012 року, із нього:

– роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств – 39964,0 тис.грн.;

роздрібний товарооборот мережі ресторанного господарства – 3485,5 тис.грн.

Станом на 1 січня 2014 року по Охтирському району функціонувало 17 об’єктів роздрібної торгівлі, який має статус підприємств-юридичних осіб, у тому числі 14 магазинів та 3 кіоски АЗС, включаючи АГНКС. Порівняно з 2012 роком кількість магазинів збільшилась на 7,7% або на 1 одиницю, кількість кіосків  - на 50,0% або на 1 одиницю. Торгова площа магазинів на кінець 2013 року становила 604 м², що на 22 м² більше попереднього року.

На початок 2014 року мережа закладів ресторанного господарства підприємств-юридичних осіб на території району налічувала 36 об’єктів (кафе, їдальні, ресторани), що на 5,3% менше попереднього року. Кількість посадочних місць у них становила 2124 одиниць, що на 1,5% менше попереднього року.

 Нефінансові послуги.

Наданням послуг для підприємств та населенню по Охтирському району у березні 2014р. займались 5 підприємств для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності.  Обсяг реалізованих послуг за січень–березень 2014р. склав 1777,8 тис.грн., з них 7,1 тис.грн. –  реалізовано послуг населенню (без урахування підприємців-фізичних осіб).

 Доходи населення.

Фонд оплати паці штатних працівників за січень–березень 2014 року становив 40453,7 тис.грн. Нараховано в середньому одному штатному працівнику за січень–березень 2014 року 2499 грн.

 Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 квітня 2014р. по Охтирському району складала 632,5 тис.грн. (сума невиплаченої заробітної плати 100% перепадає на економічно активі підприємства).

За січень–березень 2014р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 284 сім’ї. Призначено субсидії 268 сім’ям на загальну суму 17140 грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну cім’ю у березні 2014р. склав 20,1 грн. Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за січень–березень 2014р. становила 1752787 грн. Перераховано організаціям, що надають населенню житлово-комунальні послуги включаючи погашення заборгованості попередніх періодів 2521916 грн.

За субсидіями для відшкодування витрат, пов’язаних з придбанням скрапленого газу і твердого палива за січень–березень 2014р. звернулося 182 сім’ї. Призначені субсидії 173 сім’ям на загальну суму 144690 грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у березні 2014р. становив 822,3 грн.

За березень 2014р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 1528,8 тис.грн. (137,8% до суми нарахованих платежів).

Заборгованість населення за житло та комунальні послуги (без заборгованості підприємствам-банкрутам) з початку 2014р. зменшилась на 16,1% і на кінець березня 2014р. становила 1528,4 тис.грн. Боржниками 3 місяці і більше були: по утриманню будинків і споруд та прибудинкових територій – 10,3%, газопостачанню – 1,1%.

 Ринок праці. Середньооблікова чисельність штатних працівників за січень–березень 2014 року по Охтирському району складала 5397 осіб. Протягом січня–березня 2014 року підприємствами, установами та організаціями було прийнято 214 осіб штатних працівників, звільнено 191 особа.

  В Охтирському міськрайонному центрізайнятості на кінець квітня 2014р. було зареєстровано 1053 особибезробітних громадян, із них 311 осіб проживають у сільській місцевості. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у квітні 2014р., склала 829 осіб. Середній розмір допомоги на одну особу по безробіттю у квітні 2014р. становив 988 грн. Охтирським міжрайонним центром зайнятості за січень–квітень 2014р. працевлаштовані 277 осіб. Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами та організаціями до державної служби зайнятості на 1 травня 2014р. становило 64 вакансії.

 Демографічна ситуація. Чисельність наявного населення по Охтирському району, за оцінкою, станом на 1 квітня 2014р. становила 26998 осіб. У січні–березні 2014р. зареєстровано народжених 56 осіб, що на 4 особи менше відповідного періоду минулого року, померлих 123 особи, що 19 осіб менше січня–березня 2014р. За січень–березень 2014р. до Охтирського району прибуло 86 осіб, що на 22 особи менше відповідного періоду минулого року, вибуло 81 особа, що на 9 осіб менше січня–березня 2013р.

 

Довідки за телефоном: 2-31-67

© Відділ статистики в Охтирському районі, 2014