Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2014 РОКУ

 

Головне управління статистики у Сумській області повідомляє:  на 1 січня 2014р. кількість населення жіночої статі в Сумській області становила 614,1 тис. осіб (54,3% від загальної чисельності постійного населення), чоловічої – 516,7 тис. осіб (45,7%).

Кількість осіб у віці 0–15 років протягом 2013р. скоротилась на 0,4 тис. осіб і складала на 1 січня 2014р. 155,1 тис. осіб. Частка осіб цієї вікової групи в загальній чисельності населення області на початок 2014р. дещо підвищилася і складала 13,7% проти  13,6%  на початок 2013р. У цій віковій групі переважає чоловіча стать: на 1000 дівчат припадає 1056 хлопців, адже традиційно їх народжується більше.

Переважну більшість населення області (709,7 тис. осіб, або 62,8%) складає вікова група 16–59 років. Частка осіб цієї вікової групи серед усього населення області зменшилася до 62,8%, тоді як на 1 січня 2013р. вона складала 63,0%. Серед осіб цїєї вікової групи на 1000 жінок припадає                937 чоловіків.

Найстарше населення області (60 років і понад) складає 266,0 тис. осіб, або 23,5% від загальної кількості постійного населення області. У цій віковій групі переважає жіноча стать: на 1000 жінок припадає 544 чоловіків.

Середній вік населення області у минулому році склав 42,3 років. Причому чоловіки “молодше” жінок: їх середній вік складав 39,4 років, жінок –  44,8 років.