Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

ДОПОВІДНА ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2013 РОКУ

По уточненому розпису районного бюджету на 2013 рік станом на 01.07.2013 затверджено  доходів у сумі 84783,5 тис. грн., з них загальний фонд – 80 621,4 тис. грн., спеціальний фонд – 4 162,1 тис. грн.;  видатків – у сумі 85481,8 тис. грн., з них загальний фонд – 80795,1 тис. грн., спеціальний фонд – 4 686,7 тис. грн.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА СІЧЕНЬ- ТРАВЕНЬ 2013 РОКУ

Видатки районного бюджету за  січень- травень 2013 року становлять 39176,5 тис. грн., що на 310,7 тис. грн., або 1,8% більше ніж за відповідний період 2012 року. 

Видатки загального фонду – 38101,6 тис. грн., або 91,2 % до уточненого  плану насічень- травень 2013 року, що на 1088,6 тис. грн., або 2,8% більше ніж за відповідний період 2012 року. 

Видатки спеціального  фонду – 1074,9 тис. грн., або 8,4 % до уточненого  плану на 2013 рік, що  на  777,9 тис. грн. (72,4 %) менше ніж за відповідний період 2012 року. 

ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ ЗА СІЧЕНЬ-ТРАВЕНЬ 2013 РОКУ

За січень-травень 2013 року до загального  фонду місцевих бюджетів Охтирського району забезпечено  надходження  власних  та  закріплених  доходів  в  сумі  9 234,6  тис.грн., що  склало  103,5 відсотка до  контрольних показників  Міністерства  фінансів  України  на  січень-травень  2013  року  та  105,6 відсотка  до затверджених  обсягів  на  січень-травень 2013  року. Понад  план  надійшло  489,0  тис.грн. Приріст  власних  і  закріплених  доходів  до  відповідного  періоду  минулого  року  в  співставних умовах  склав  950,2 тис.грн. або  11,5 відсотка.

ЗВІТ ЗА І КВАРТАЛ 2013 РОКУ

За 1 квартал 2013 року до загального фонду місцевих бюджетів Охтирського району забезпечено надходження власних та закріплених доходів в сумі 5525,5 тис. гривень, що склало 105,6 відсотка до контрольних показників Міністерства фінансів України на січень-березень 2013 року та 107,5 відсотка до затверджених обсягів на 1 квартал 2013 року. Понад план надійшло 387,0 тис. гривень. Приріст власних і закріплених доходів до відповідного періоду минулого року в співставних умовах склав 657,1 тис. гривень. або 13,5 відсотка.