Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

ЯК ЗАОЩАДИТИ НА ТАРИФАХ І ДОПОМОГТИ ЕНЕРГЕТИКАМ ВИРІВНЯТИ ДОБОВИЙ ГРАФІК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Добовий графік навантаження об’єднаної енергетичної системи України має значну нерівномірність.

Він характеризується піком навантаження в години вечірнього максимуму, провалом навантаження в години нічної зони доби і майже рівномірним споживанням електричної потужності протягом годин ранкового та денного часу доби.

При цьому різниця між максимальним та мінімальним споживанням електричної потужності протягом доби у зимовий періодскладає понад 8000 МВт, а у літній - 5000 МВт.

Це призводить до значних витрат палива на теплових електростанціях через необхідність забезпечення щоденних пусків–зупинень близько 10 енергоблоків. Як наслідок, отримуємо перевитрати палива та зростання вартості електричної енергії, яка виробляється.

Важливим чинником економії енергоресурсів, зокрема – газу, та вирівнювання добового графіка електричних навантажень у період нічного провалу є застосування на котельнях і теплоцентралях комунальної сфери модульних електричних теплових пунктів з автоматичним регулюванням задля підігріву зворотної мережної води перед подачею її в котел. Це не потребує реконструкції мереж, водночас дозволяє заощадити до 30% природного газу, піднімає навантаження вночі за рахунок вільних потужностей трансформаторів та резерву пропускної спроможності електричнихмереж.

Враховуючи нинішню напружену ситуацію як з видобутком, так і з постачанням вугілля натеплові електростанції, питання забезпечення сталого електропостачання споживачам у денні та вечірні години доби залишається пріоритетним.

Посприяти забезпеченню сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України можуть і споживачі, раціонально регулюючи режими споживання електричної енергії. Зокрема– зменшуючи споживання електричної потужності в години максимальних навантажень ОЕС України та збільшуючи  навантаження на електромережі у нічні години доби.

Враховуючи, що в структурі електроспоживання України частка населення складає близько 30%,економічна зацікавленість українців у застосуванні енергоємних електроприладів в нічний час може статидієвим чинником енергозбереження у масштабі цілої країни.

В Україні для розрахунків за електричну енергію діє спеціальний механізм, щодає можливість позитивно впливати на форму добового графіка навантаження. Це –тарифи, диференційовані за періодами часу. За ринкових умов господарювання цей інструмент є одним з найбільш ефективних засобів управління попитом наспоживання електричної потужності.

 

Значна частина споживачів, які нині розраховуються за дифтарифами, належать до групи «Промисловість» і суттєво впливають на форму добового графіка навантаження цієї групи, адже питома вага таких споживачів у даній групі становитьблизько 50%.Разом з тимкількість побутових абонентів,які розраховуються за диференційованими тарифами, складає лише близько 0,8% від їх загальної кількості, а їхній обсяг споживання електроенергії у 2014 році склавприблизно 2,0% від загального споживання електричноїенергії населенням.

Усе це свідчитьпро необізнаність населення з можливостями економії коштів прирозрахунках за електроенергію залежно від періодів доби її користування.

З метою сприянняроботі енергосистеми Україниспоживачам пропонується перехід на розрахункиза тарифами,диференційованими за періодами часу. Застосування таких тарифів дозволить дієвозаощадити грошові кошти в оплаті за електроенергію,за умови здійснення  наступних заходів:

длянаселення:

- використання більшогообсягу електричної енергії в нічні години доби;

- незастосування енергоємнихелектроприладіву періодз 8 до 11 години та з 17 до 22 години;

 для споживачів:

- перенесення часу роботи підприємств, які працюютьв одну зміну,на нічні години доби, для тих, які працюють у першу та другу зміни– перенесення роботи другої зміни на нічні години доби;

- незастосування енергоємного обладнання як дляопалення, так і в технологічних процесаху період з 8 до 11 години та з 17 до 22години;

- зниження підприємствами з безперервним цикломроботи навантаження у період з 8 до 22 години доби.

Самостійне впровадження споживачамизазначених заходів забезпечить зменшеннянерівномірності добового графіка навантаження об’єднаної енергетичної системиУкраїни,збільшить стійкість роботивітчизняної енергосистеми та дозволитьзменшити вартістьвиробництва електроенергії тепловими електростанціями.

Перейти на дифтарифи нескладно – для цього слід лише звернутись домісцевої електропостачальної організації із відповідною заявою. Вам буде надановсебічне сприяння та усі необхідні роз’яснення.