Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ

Враховуючи досвід проведення часткової мобілізації в 2014 - 2015 роках,  керівництво Збройних Сил України вважає, що основним методом комплектування військових частин особовим складом має бути військова служба за контрактом. З цією метою передбачені зміни законодавчої бази щодо мотивації та переваг проходження військової служби за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України

 

Передбачено змінами до Законів України:

  • прийняття на військову службу за контрактом військовослужбовців за призовом під час мобілізації.
  • укладання короткострокового контракту на проходження військової служби до закінчення особливого періоду, або до оголошення рішення про демобілізацію, укладання тривалих контрактів на 3 або 5 років.
  • прийняття на військову службу за контрактом осіб, які мають базову середню освіту;
  • прийняття на військову службу за контрактом осіб до отримання результатів спеціальної перевірки (під час кризової ситуації), або, без проведення спеціальної перевірки (під час мобілізації та (або) введення воєнного стану).           

 

Щодо мотивації та переваг для військовослужбовців, які укладають контракт.

- щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом (від 2 800 грн. та більше) вище ніж у військовослужбовців строкової військової служби.

- з 01 січня 2016 року  планується підвищення грошового забезпечення до рівня ВМС, ВДВ та льотно-підйомного складу ЗС України  (від 3005 грн.). Водночас керівництвом держави здійснюється пошук шляхів значного підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям за контактом, від 7 – 8 тис. грн.

- військовослужбовці за контрактом мають можливість вільного пересування за межами військової частини у позаслужбовий час;

- гарантоване підвищення щомісячного грошового забезпечення у ході просування по службі;

- значно  вищий ніж у цивільному секторі розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання за вислугою років (а не при досягненні пенсійного віку);

- регламентований робочий тиждень з двома вихідними днями (крім занять з бойової готовності та чергувань);

- можливість отримання вищої освіти за рахунок держави без відриву від служби;

- участь у міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки;

- запроваджено присвоєння первинного військового звання “молодшого лейтенанта” військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

- запроваджено порядок призначення на офіцерські посади осіб сержантського і старшинського складу, які мають бойовий досвід та не мають вищої освіти;

- запроваджені права військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, на отримання вищої освіти;

- розширено підстави для надання відпусток військовослужбовцям;

- визначено порядок надання відпусток під час дії особливого періоду.

 

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються:

1) щорічні відпустки:

основна відпустка;

додаткова відпустка за виконання обов’язків військової служби, яке пов'язано з нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я;

інші додаткові відпустки, передбачені законом;

2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням;

3) творчі відпустки;

4) соціальні відпустки:

відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

відпустка у зв’язку з усиновленням дитини;

додаткова відпустка військовослужбовцям, які мають дітей;

відпустка для лікування у зв'язку з хворобою;

5) відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

 

Внесено зміни до  “Кодексу законів про працю України”  щодо  розширення  прав громадян України, їх соціального захисту, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, або прийнятими на військову службу за контрактом, а саме:

Довідково. Відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсії за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період, або прийняття на військову службу за контрактом, на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення.

 

 

 

ТВО військового комісараОхтирського ОМВК             

майор                           С.В. ФУРСА