Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

Веб-сторінки ліквідованих РДА

ПИТАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Є ОДНІЄЮ З НАЙГОСТРІШИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНІ

Про комплексне виконання антикорупційного законодавства, законодавства про державну службу доповів під час апаратної наради при голові райдержадміністрації головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату Микола Покровський

За його словами негативний вплив корупції на розвиток України як демократичної держави пролягає в тому¸ що її негативні наслідки виявляються в усіх без винятку сферах суспільного життя, що підриває довіру громадян до держави та державних органів. 

У межах компетенції уповноваженими особами вживалися заходи, спрямовані на безумовне та чітке виконання норм законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», «Про очищення влади», Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства, розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 21.03.2018 № 179-ОД «Про заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави», дотримання загальних правил поведінки державного службовця, недопущення виникнення конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо сумісництва та інших корупційних проявів серед працівників райдержадміністрації. На 2019 рік заплановано виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та виявлення корупції, законодавства про державну службу, попередження і припинення корупційних проявів, впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків, підвищення рівня довіри громадян до діяльності райдержадміністрації, продовження внутрішніх навчань з питань запобігання і протидії проявам корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також постійне проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи, спрямованої на підвищення рівня знань населення щодо ролі інститутів громадянського суспільства в протидії корупції.