Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

Веб-сторінки ліквідованих РДА

МИКОЛА ПОКРОВСЬКИЙ: ДЕРЖАВА ПРИДІЛЯЄ ПИЛЬНУ УВАГУ БОРОТЬБІ З ПРОЯВАМИ КОРУПЦІЇ, АДЖЕ ОСТАННЯ ПІДРИВАЄ ОСНОВИ СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ І ПЕРЕШКОДЖАЄ ЯК ДОТРИМАННЮ ПРАВ ЛЮДИНИ, ТАК І РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Про застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно фінансового контролю під час апаратної наради при голові райдержадміністрації доповів головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату Микола Покровський

За його словами відповідальний підрозділ (особа) відповідного органу, а також Національне агентство у випадках, визначених Законом, перевіряє факт подання декларацій у такі строки: - щорічні декларації суб’єктів декларування - протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій; -декларації 

суб’єктів декларування, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, - упродовж п’яти робочих днів з дня такого припинення; -декларації суб’єктів декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, - протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій наступного за звітним року, у якому було припинено таку діяльність.

У випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування відповідно до вимог Закону відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, повідомляє про це Національне агентство упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту. При цьому адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути накладено судом протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Відповідно до Закону особа, стосовно якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження з Державної судової адміністрації України до Мін’юсту України електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили.