Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

Веб-сторінки ліквідованих РДА

РЕАЛІЗАЦІЯ СТАТТІ 10 ОСНОВНОГО ЗАКОНУ ІЗ ПРИЙНЯТТЯМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ»

Стаття 10 Конституції України визначає українську мову як єдину державну мову в Україні, тому держава зобов’язана забезпечувати її розвиток та функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій території країни. З цією метою було прийнято Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Відповідно до статті 1 Закону українська мова є єдиною державною мовою.  Навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах, зокрема навмисне застосування її з порушенням вимог українського правопису і стандартів державної мови, а також створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом. 

У Законі зазначено, що дія його не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Закон передбачає, що кожен громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою як мовою свого громадянства.

Так, Законом визначено перелік осіб, які повинні застосовувати українську мову в обов’язковому порядку  під час виконання службових обов’язків, серед яких є державні службовці.

Окрім цього,  визначено й вимоги до рівня володіння державною мовою.

1. Класифікація рівнів володіння державною мовою розробляється і затверджується Національною комісією зі стандартів державної мови з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).

2. За результатами проведеного іспиту на визначення рівня володіння державною мовою особа отримує державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (далі - державний сертифікат), що засвідчує один з рівнів за шкалою, встановленою частиною третьою цієї статті.

3. Шкала рівнів володіння державною мовою визначає три загальні рівні навичок: початковий рівень А, середній рівень В та рівень вільного володіння мовою С.

Слід зазначити, що рівень володіння державною мовою державних службовців засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови, яка також є нововведенням та створюється з метою опрацювання та утвердження стандартів української мови як державної.   Зазначена норма вступає у дію через два роки з моменту набрання чинності цим Законом.

Законом визначено застосування державної мови у різних сферах суспільного життя, зокрема державна мова є робочою мовою діяльності органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій державної та комунальної форм власності, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей та мовою робочого спілкування. Окрім цього, державна мова є мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим  та органів місцевого самоврядування.

   Законом визначено, що мовою публічних заходів є державна мова. Під публічними заходами розуміється: збори, конференції, мітинги, виставки, навчальні курси, семінари, тренінги, дискусії, форуми, інші заходи, доступні або відкриті для учасників таких заходів вільно чи за запрошенням, за плату чи безоплатно, постійно, періодично, одноразово або час від часу, що організовуються повністю або частково органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними установами, організаціями, а також суб’єктами господарювання, власниками (засновниками, учасниками, акціонерами) яких є держава або територіальна громада незалежно від частки цієї власності.

У разі застосування під час публічного заходу іншої мови, ніж державна, його організатор зобов’язаний забезпечити синхронний або послідовний переклад державною мовою, якщо цього вимагає хоча б один учасник публічного заходу.

 

З метою захисту державної мови уводиться така посада, як Уповноважений із захисту державної мови, завданням якого є 

1) захист української мови як державної;

2) захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

4. Уповноважений, його представник за результатами здійснення контролю за застосуванням державної мови складає акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови.

Слід зазначити, що із уведенням у дію цього Закону вносять зміни й у Кодекс адміністративного правопорушення, зокрема доповнюється статтями 18852 та 18853

Стаття 188-52. Порушення закону щодо функціонування і застосування української мови як державної

Порушення вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо застосування державної мови під час засідань, заходів, зустрічей і робочого спілкування, в актах, діловодстві та документообігу в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим і органах місцевого самоврядування, на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях, інших суб’єктах господарювання державної і комунальної форми власності, у судочинстві та діловодстві у судах України, в органах правопорядку, розвідувальних органах, державних органах спеціального призначення з правоохоронними функціями, на державному кордоні України, у процесі виборів та референдумів, у міжнародних договорах України -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинене вперше.

Порушення вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо застосування державної мови у сфері освіти, науки, культури, книговидання, у користувацьких інтерфейсах комп’ютерних програм та веб-сайтів, у сфері інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, технічної і проектної документації, реклами, охорони здоров’я, спорту, телекомунікацій та поштового зв’язку, транспорту -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинене вперше.

Порушення вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо застосування державної мови друкованими засобами масової інформації -

тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинене вперше.

Інші, ніж визначені частинами першою - третьою цієї статті, порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо порядку застосування державної мови -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинене вперше.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа зазначених у частинах першій - четвертій цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 188-53Невиконання законних вимог Уповноваженого із захисту державної мови під час здійснення ним державного контролю за застосуванням державної мови

Повторне невиконання законних вимог Уповноваженого із захисту державної мови під час здійснення ним державного контролю за застосуванням державної мови -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".