Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

Веб-сторінки ліквідованих РДА

МИКОЛА ПОКРОВСЬКИЙ: УКРАЇНОЮ ЗА 27 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОЙДЕНО НЕМАЛИЙ ШЛЯХ У НАПРЯМКУ ВИРОБЛЕННЯ СВОЇХ ПІДХОДІВ ДО ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Про дотримання загальних правил етичної поведінки державними службовцями доповів сьогодні,  під час апаратної наради головний спеціаліст з питань запобігання, виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами Микола Покровський

«Незважаючи на відмінності у підходах різних країн до формування організаційної культури публічних службовців, незмінною є її мета — забезпечити професійну діяльність службовців в інтересах громадян і суспільства, а також запобігти можливим зловживанням владою і порушенням закону. Включення до Закону України «Про запобігання корупції» окремого 

розділу, присвяченого правилам етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, частини прирівняних до них осіб, пояснюється антикорупційною спрямованістю зазначених правил (їх недотримання створює грунт для зловживань), узгоджується з міжнародно-правовими стандартами протидії корупції»,- зазначив М.Поеровський.

При прийнятті на державну службу або на службу в органи місцевого самоврядування особа ознайомлюється з цими Загальними правилами. Відмітка про таке ознайомлення додається до особової справи державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування. Також дотримання державними службовцями вимог цих Загальних правил враховується під час проведення щорічного оцінювання їх службової діяльності.

Пряма норма щодо відповідальності державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування за порушення Загальних правил відсутня, проте у пункті 7 розділу І «Загальні положення», зокрема, зазначено, що керівники державних органів, органів місцевого самоврядування чи їх структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення цих Загальних правил в межах своєї компетенції відповідно до законодавства зобов’язані вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також поінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Керівник апарату Володимир Гуць зауважив, що у березні набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким внесено зміни до Закону України «Про запобігання корупції» і у 2020 році продовжено до 1 червня термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення. Тому необхідно провести перевірку чи всі суб’єкти декларування райдержадміністрації  подали до 1 червня щорічні та після звільнення декларації.