Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

Веб-сторінки ліквідованих РДА

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ – ОДНЕ ІЗ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ ОХТИРЩИНИ

Сьогодні, 30 листопада 2021р., в залі засідання Охтирської районної державної адміністрації при голові Охтирської районної державної адміністрації Леоніда КЛИЗУБ та за участю керівника державної служби Лариси ГРИГОРЕЦЬ та начальника відділу з питань управління персоналом, запобігання та виявлення корупції апарату Світлани ЯРОШЕНКО, проведена нарада з питання підбиття підсумків підвищення кваліфікації державних службовців в умовах карантину протягом поточного року.

Головний спеціаліст відділу з питань управління персоналом, запобігання та виявлення корупції Ольга МОРОЗ наголосила на тому,  що держава бажає бачити у лавах держслужбовців висококваліфікованих та відповідальних професіоналів. Виявити таких працівників допомагає щорічне оцінювання результатів їхньої діяльності.

Метою такого оцінювання є визначення якості виконання державним службовцем поставлених завдань, планування службової кар’єри, визначення індивідуальної програми щодо підвищення професійного рівня.

При складанні індивідуальної програми на 2021 рік, кожний державний службовець з своїм безпосереднім керівником враховував потреби у професійному навчанні, які визначені за результатами оцінювання службової діяльності державного службовця. Індивідуальна програма рекомендовано складати з метою планування професійного розвитку державного службовця, спрямованого на набуття та вдосконалення його професійних знань, умінь  та навичок, що забезпечують відповідний рівень професійної кваліфікації для його професійної діяльності на займаній посаді відповідно до встановлених посадових обов’язків.

Так, постановою КМУ від 06.02.2019 №106 затверджено положення Про систему професійного навчання державних службовців. Це Положення визначає засади функціонування системи професійного  навчання державних службовців, а саме: - кожен державний службовець у межах виконання індивідуальних програм має набрати не менше одного кредиту ЄКТС (європейська кредитна трансферно-накопичувальна система) протягом календарного року.

         Учасники професійного навчання можуть реалізовувати своє право на професійне навчання через:

1. Підготовку – це присудження ступеня вищої освіти за рівнем магістра, зокрема за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

2.  Підвищення кваліфікації – набуття державними службовцями професійного навчання, яке ділиться на професійні програми: довгострокові програми підвищення кваліфікації для державних службовців, які вперше прийняті на державну службу або які не підвищували кваліфікацію протягом 3 – х років та короткострокові тематичні програми;

3. Стажування;

4. Самоосвіта.

Державна служба - це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави. Бути державним службовцем – неабияка відповідальність, тому й вимоги до українського державного службовця дуже високі. Серед них можна назвати виконання законів України, сумлінність, чесність, неупередженість, конфіденційність і прозорість у роботі з громадянами, політичну незаангажованість, повагу до прав і свобод громадян. Звісно, необхідно мати повну вищу освіту і досконало володіти державною мовою, це один з пріоритетів сучасного державного службовця.

За результатами професійного навчання державним службовцям нараховуватимуться кредити ЄКТС, які будуть обліковуватися та враховуватимуться під час оцінювання результатів службової діяльності.

Враховуючи кадрові зміни, які були проведені в Охтирській районній державній адміністрації протягом  2021 року, суттєво змінена структура адміністрації та змінена чисельність працюючих, одним із основних обов’язків держслужбовця є підвищення рівня професійної компетенції та удосконалення організації службової діяльності. Так, в 2021 році  професійне навчання державні службовці, які не підвищували 3 роки пройшли 5 осіб отримавши 2,4 кредити ЄКТС, інші 24 державні службовці навчалися за короткостроковими тематичними програмами в середньому отримавши  від 0,1-1,5 кредиту ЄКТС. Майже всі державні службовці пройшли навчання он-лайн курс «Цифрова грамотність для державних службовців» та інші, а саме «Цивільний захист», «Впливай - викривай», «Електронний підпис», «Державна служба: правовий статус, стиль та методи роботи».

 На кінець поточного року всі державні службовці стовідсотково отримали 1 і більше кредиту ЄКТС. Успішно пройшли навчання у Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації та інших джерелах он-лайн освіти.