Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

Веб-сторінки ліквідованих РДА

ОХТИРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ФІЛІЇ ДУ «ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ» ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Одним з чинників, що здійснює негативний вплив на розвиток нашого суспільства й держави, є високий рівень злочинності. Це негативно впливає на безпеку людей, їх життєдіяльність, нормальні відносини в родинах і колективах, сталість моральних правил співжиття

Охтирський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Сумській області запрошує до співпраці наполегливих, відповідальних, толерантних та оптимістичних особистостей для здійснення волонтерської діяльності.

Взаємодіючи зі службою пробації, ви зможете допомогти суб’єктам пробації, які в силу обставин та складних умов життя, умисно чи з необережності вчинили кримінальні правопорушення й засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Тобто, під час відбуття покарання людина отримуватиме комплекс заходів, спрямованих на корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, формування сприятливих змін.

Кожен небайдужий та ініціативний буде допомагати у зборі, узагальненні та систематизації інформації, здійсненні наглядових заходів, наданні консультативної допомоги, психологічної діагностики й корекції, проведенні виховних бесід, підвищенні освітнього рівня, залученні до просоціальних видів діяльності та культурного життя громади, у працевлаштуванні, облаштуванні побуту, знаходженні сил «стати на ноги», щоб потім своїми діями та прикладом допомогти іншим.

Діяльність волонтерів пробації здійснюється відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність» з урахуванням особливостей, визначених Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України «Про захист персональних даних», «Про пробацію» й нормативно-правовими актами.

Пробація це:

1) забезпечення безпеки суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню правопорушень;

2) надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді);

3) організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;

4) пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку її в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань);

5) допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі, в адаптації до життя в суспільстві.

Суб’єкти пробації – засуджені, щодо яких за рішенням суду та відповідно до законодавства України застосовуються наглядові, соціально-виховні заходи, та обвинувачені, яким органом пробації готується досудова доповідь (письмова інформація для суду, що характеризує обвинуваченого).

Волонтером пробації може бути фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов’язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі. До волонтерської діяльності не залучаються особи, які мають не погашену або не зняту судимість, а також особи, які раніше були виключені зі складу волонтерів через дії та вчинки, що негативно вплинули на репутацію, порушили права суб'єктів пробації.

Волонтер пробації під час здійснення своїх повноважень має право на:

– безпечні й належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема отримання достовірної, точної й повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності;

– перебування на території й у приміщеннях підприємств, установ та організацій за дозволом їхніх керівників або уповноважених ними осіб;

– участь у відвідуванні суб’єктів пробації за місцем роботи або навчання;

– проведення зустрічей з суб’єктами пробації з метою здійснення заходів соціально-виховної роботи;

– захист своїх прав відповідно до законодавства;

– інші права, передбачені договором й законодавством.

Волонтерська діяльність у пробації – це велика соціальна відповідальність та певний ризик, тому до здійснення волонтерства можуть бути допущені виключно громадяни, які усвідомлюють це й мають навички вирішення конфліктних і складних ситуацій.

Ми чекаємо на вас за адресою: вул. Чкалова, 2, м. Охтирка Сумської області тел.: 4-10-25, е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

                        Наталія ЯРОШЕНКО,

                                                                       начальник Охтирського міськрайонного відділу

                                                             філії Державної установи «Центр пробації»

                   в Сумській області