Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

Веб-сторінки ліквідованих РДА

ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ ОХТИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

При керівнику апарату Охтирської районної державної адміністрації Ларисі ГРИГОРЕЦЬ, проведено нараду з державними службовцями апарату Охтирської районної адміністрації щодо дотримання Загальних правил етичної поведінки державними службовцями Охтирської районної державної адміністрації.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату Охтирської районної державної адміністрації Ольга ЗАГРЕБЕЛЬНА (далі-уповноважена особа) нагадала державним службовцям райдержадміністрації як мають поводитись державні службовці відповідно до  Загальних правил етичної поведінки державних службовців. Метою цих Загальних правил є зміцнення авторитету державної служби, формування позитивної репутації державних службовців, а також забезпечення інформування громадян про норми етичної поведінки державних службовців.

Державні службовці зобов’язані:

 • проявляти стриманість у разі критики чи образ з боку громадян та дотримуватись норм ввічливого спілкування під час виконання посадових обов’язків;
 • утримуватися від поширення інформації, що може завдати шкоди репутації держорганів, в т. ч. у позаробочий час;
 • не допускати впливу приватних, сімейних, суспільних або інших стосунків чи інтересів на його (її) поведінку та прийняття рішень під час виконання своїх посадових обов’язків;
 • запобігати конфліктам з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

         Правила етичної поведінки містять розділ «Доброчесність».

         Держслужбовці зобов’язані діяти доброчесно:

 • спрямовувати свої дії на захист публічних інтересів та недопущення конфлікту між приватними та публічними інтересами, уникати виникнення реального та потенційного конфлікту інтересів у своїй діяльності;
 • не використовувати службове становище в приватних інтересах чи в неправомірних приватних інтересах інших осіб, у т. ч. не використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;
 • не розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків – персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено Законами України «Про державну таємницю»«Про інформацію»«Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», крім випадків, установлених законом.

         На особливу увагу заслуговують наступні пункти загальних обов´язків державного службовця:

 • держслужбовці повинні постійно підвищувати свій культурний рівень, рівень свого професійного розвитку, поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань за посадою, зокрема в частині цифрової грамотності, удосконалювати організацію службової діяльності;
 • зобов’язані з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, постійно підвищувати свій рівень володіння державною мовою, не допускати дискримінації державної мови;
 • одяг повинен бути офіційно-ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності;
 • мають шанувати народні звичаї та національні традиції.

За результатами проведеної наради державними службовцями Охтирської районної державної адміністрації взято до уваги відповідні рекомендації для подальшого використання у своїй діяльності.