Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

Веб-сторінки ліквідованих РДА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ РЕАБІЛІТАЦІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ (2)

За інформацією  управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю за принципом «гроші ходять за людиною» дозволив забезпечити адресність, прозорість та підвищив якість надання реабілітаційних послуг.        

З 1 липня 2021 р.заяви разом з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або адміністраторами центру надання адміністративних послуг виключно після формування електронної справи.

Для забезпечення дитини з інвалідністю реабілітаційними послугами один із батьків дитини чи її законний представник разом із заявою подає (із пред’явленням оригіналів) копії таких  документів:

-                     паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;

-                     свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини;

-                     індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

-                     виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

-                     документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);

-                     одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України).

                Заяви разом з необхідними документами у паперовій формі передаються після формування електронної справи відповідному місцевому органу соціального захисту населення  не рідше ніж один раз на два тижні.

         Реєстрація заяв, а також визначення черговості надання реабілітаційних послуг проводиться в порядку надходження заяв.

         Вартість реабілітаційних послуг для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації.

          Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня, не може перевищувати 16 тис. гривень, III ступеня - 25 тис. гривень.

           Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.

Законні представники дітей з інвалідністю мають можливість вільного вибору для своєї дитини реабілітаційної установи. Перелік  реабілітаційних установ не є вичерпним, формується Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю (далі - Фонд) за інформацією, поданою реабілітаційними установами,  оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінцоцполітики, Фонду, місцевих та регіональних органів.

Так, з переліком реабілітаційних закладів та методичними рекомендаціями щодо проведення реабілітації дітей з інвалідністю є можливість ознайомитися на веб-сайті Мінсоцполітики  за посиланням https://www.msp.gov.ua/  в розділі «Особам з інвалідністю» - «Реабілітація дітей з інвалідністю».

                                          

Додаткову інформацію з цього питання можна отримати в управлінні  соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації  кабінет № 5 або за тел. 2-52-89.