Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

Веб-сторінки ліквідованих РДА

ОТИРЩИНА: СТВОРЮЄМО НАЛЕЖНІ УМОВИ ДЛЯ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ

Охтирщина на високому рівні реалізує соціальні ініціативи Президента України щодо створення умов для сімейного виховання дітей

Сім'я є природним середовищем первинної соціаліза­ції дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтрим­ки, засобом збереження і передання культурних цінностей від покоління до покоління.

З перших днів появи дитини на світ, сім'я покликана готувати її до життя та практичної діяльності, в домаш­ніх умовах забезпечити розумну організацію її життя, до­помогти засвоїти позитивний досвід старших поколінь, на­бути власного досвіду поведінки і діяльності.

Соціальні ініціативи є логічним продовженням уваги з боку держави щодо розвитку молодого покоління.

У нових соціальних ініціативах Президента «Діти – майбутнє України», головний акцент зроблено на підтримку дітей, підвищення якості життя для сімей з дітьми, всебічний розвиток кожної дитини, забезпечення дітей-інвалідів умовами виховання в сім’ї, розширення мережі центрів матері та дитини, раннє виявлення і надання вчасної медико-соціальної реабілітації дітей із вродженими вадами розвитку або із затримками розвитку.

Упродовж останніх років досягнуто певного прогресу у сфері соціального захисту дітей та сімей з дітьми, зокрема підвищенню розмір державної допомоги при народженні дитини, запроваджено державну допомогу при усиновленні дитини, створено єдину базу даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, збільшено виплати на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усунуто дискримінацію у фінансуванні утримання таких дітей залежно від форми влаштування, визначено порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, вдосконалено процедуру усиновлення дітей, сформовано мережу реабілітаційних установ, закладів соціального захисту та соціального обслуговування, запроваджено правовий інститут Уповноваженого Президента України з прав дитини.

На сьогодні найбільш соціально вразливими є сім’ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, насамперед сім’ї, де батьки з певних причин не можуть забезпечити належного утримання та догляду за дитиною, ухиляються від виконання батьківських обов’язків.

З метою ефективного впровадження на районному рівні нових соціальних ініціатив Президента України «Діти – майбутнє України»,  фахівцями із соціальної роботи Охтирського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді сплановано та організовано низку заходів на території селищної, сільських рад, спрямованих на роз’яснення серед населення змісту ініціатив щодо підвищення якості життя для сімей з дітьми, всебічного розвитку дітей, профілактики раннього соціального сирітства та підтримки виховного потенціалу сімей.      

Фахівці із соціальної роботи здійснюють виявлення сімей, які входять до групи ризику, надають їм соціальні послуги , попереджають вилучення дітей з сімей. На обліку районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують соціальної підтримки перебуває 163 сім’ї. Здійснюється соціальний супровід 85 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Щасливе дитинство... В чому його суть? Відповіді, зрозуміло, можуть дещо різнитися. Та все ж, погодьтеся, головним критерієм дитячого щастя є виховання в сім'ї, де панує атмосфера любові, родинного затишку, взаєморозуміння. Тому сьогодні перед фахівцями із соціальної роботи  стоїть  важливе завдання – створити  всі умови для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства.Це велика робота і до неї кожен з нас може додати свою маленьку краплинку. Ці краплинки будуть дуже різні, але лише так ми можемо досягти змін.

 

Провідний спеціаліст Охтирського районного

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді           А. Лобовньова