Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

Веб-сторінки ліквідованих РДА

«ГАРЯЧА ЛІНІЯ» З ПИТАНЬ АВТОМАТИЧНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ.

На запитання відповідає головний державний інспектор з питань інформаціно-комунікаційного супроводження Охтирської ОДПІ Ольга Слізченко.

 

Запитання:   Які особи на даний час не мають права на отримання бюджетного відшкодування та чи зміняться ці критерії в 2015 році?

Відповідь:  Відповідно до пункту 200.5 статті 200 ПКУ не мають права на отримання бюджетного відшкодування особи, які:

-          були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів);

-          мали обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менше, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).

Законом України «Про внесення змін до ПКУ та деяких інших законодавчих актів України»  від 31.07.14 № 1621 було внесено суттєві зміни в адміністрування ПДВ, проте пункту 200.5 статті 200 Кодексу ці зміни не торкнулись, тому і після 1 січня 2015 року залишаються чинні на даний час обмеження щодо права на отримання бюджетного відшкодування.

 

Запитання:  В чому полягає суть нової системи електронного адміністрування ПДВ?

Відповідь:  Система електронного адміністрування ПДВ запроваджується з 1 січня 2015 року відповідно до ЗУ «Про внесення змін до ПКУ та деяких інших законодавчих актів України» від 31.07.14 № 1621.

     З 29 жовтня 2014 року набрала чинності постанова КМУ від 16.10.14 № 569, якою затверджено Порядок електронного адміністрування  податку на додану вартість. Цей порядок буде діяти з 1 січня 2015 року. ДФС України роз’яснено деякі питання, що пов’язані із запровадженням з 1 січня 2015 року системи електронного адміністрування ПДВ. Зокрема:

- надміру зараховані  кошти на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ можуть бути використані надалі для сплати сум податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації з ПДВ;

- на автоматичне бюджетне відшкодування зможуть розраховувати лише особи, які отримуватимуть його згідно з пунктом 200.19 ПКУ. Для інших осіб суми від’ємного значення з ПДВ зараховуватимуться до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду;

- неможливо перенести залишки (неповернені суми) ПДВ, задекларовані до бюджетного відшкодування у рахунок майбутніх платежів або на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ. Інакше це б порушувало одне з основних правил запровадження електронного адміністрування ПДВ, а саме, відповідність сум нарахованого і сплаченого ПДВ;

- суми бюджетного відшкодування, заявлені платниками ПДВ за звітні (податкові) періоди до 1 січня 2015 року, підлягають відшкодуванню у порядку, встановленому відповідно до статті 200 Кодексу в редакції, що діяла станом на 31 грудня 2014 року;

Вартість постачання товару з метою оподаткування ПДВ не зможе бути меншою за вартість придбання. Зроблено це для того, щоб уникнути мінімізації податкових зобов’язань із ПДВ. Якщо вартість постачання товару нижча від вартості його придбання, о платник повинен буде визначити  свої податкові зобов’язання виходячи з вартості придбання такого товару.

 Детальніше про це йдеться у листі ДФС України від 26.09.14 № 4137/6/99-99-19-03-01-15.

 

 Запитання:  Як буде оприлюднюватись інформація щодо бюджетного відшкодування ПДВ?

 Відповідь  Порядок формування і оприлюднення податкової інформації, пов’язаної з відшкодуванням ПДВ з державного бюджету затверджено наказом Мінфіну від 08.10.14 № 1016.  Також затверджено форму, за якою зазначена інформація оприлюднюється. Така інформація  складається з:

-          залишку сум вимог на відшкодування на початок періоду (року) (активних до відшкодування);

-          відшкодованого ПДВ, заявлених на рахунку платників, у зменшення податкових зобов’язань;

-          зарахованих сум ПДВ, заявлених на рахунки платників, у зменшення податкових зобов’язань;

-          відхилення вимог на відшкодування, заявлених на поточний рахунок;

-          нових вимог на відшкодування ПДВ на рахунок платника у банку;

-      залишку сум вимог на відшкодування ПДВ на кінець періоду (активних до відшкодування), у тому числі неврегульованих вимог на відшкодування ПДВ, які було подано раніше, ніж за 74 дні до завершення періоду.

Формування та оприлюднення такої інформації здійснює ДФС України не пізніше 10 робочого дня, що настає за останнім днем звітного місяця, на своєму офіційному веб-порталі в мережі Інтернет (http://sfs.gov.ua/).

Наказ № 1016 набрав чинності з 4 листопада 2014 року – дня офіційного опублікування в «офіційному віснику України» №86.

 

Запитання:  Як будуть відкриватись електронні рахунку платників ПДВ?

Відповідь:   відкриття електронних рахунків платникам ПДВ буде проводиться відповідно до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.14 №569. Згідно з Порядком № 569 Держказначейство повинне до 25 грудня 2014 року відкрити електронні рахунки платникам ПДВ, що зареєстровані платниками такого податку згідно з поданими до 15 грудня 2014року ДФС реєстром таких платників. Рахунки відкриваються автоматично на безоплатній основі і виключно на підставі реєстру платників ПДВ.

Датою початку здійснення платником податку операцій з використанням електронного рахунка є дата реєстрації його платником податку (для платників податку, зареєстрованих до 1 січня 2015 року, - 1 січня 2015 року). 

Казначейство відповідно до вимог статті 69 ПКУ надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунка платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня його відкриття.  Після надходження такого повідомлення ДФС інформує платника податку про реквізити його електронного рахунка.

У раз анулювання реєстрації платника податку залишок коштів на його електронному рахунку перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається.

 

Запитання:  Чи звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання товарів (робіт, послуг) неприбутковій організації, яка не є платником ПДВ?

Відповідь: Нормами ПКУ встановлено перелік операцій з постачання товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування або звільненні від оподаткування ПДВ, а не окремих категорій споживачів.

Тому і оподаткування таких операцій здійснюється незалежно від категорії споживачів, а в залежності від наявності чи відсутності встановленої Кодексом пільги з оподаткування операцій з постачання тих чи інших товарів/послуг. При цьому поняття «постачання послуг» та «постачання товарів» визначені відповідно у підпунктах 14.1.185, 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.

 

Запитання:  Відповідно до умов договору купівлі-продажу, враховуючи ексклюзивність товару, наше підприємство зобов’язане спочатку перерахувати кошти постачальнику у вигляді гарантійних внесків, які після фактичної поставки будуть зараховані в оплату за товари. Чи  нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ на операцію з перерахування коштів у вигляді гарантійних внесків?

Відповідь: Оскільки кошти у вигляді  гарантійних внесків у майбутньому зараховуються в оплату за поставлені товари, то податкові зобов’язання за такою операцією виникають на дату отримання таких коштів продавцем. Оскільки відповідно до пункту 185.1 статті 185 ПКУ об’єктом оподаткування є,зокрема, операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу. Пунктом 187.1 статті 187 Кодексу визначено, що датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій,  що сталася раніше: а) дата зарахування коштів  від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів  у касі платника податку, а у разі відсутності такої – дата індексації готівки у банківській установці, що обслуговує платника податку; б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства,а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.